> குருத்து: ஸ்வீட்டான சண்டை!

July 7, 2012

ஸ்வீட்டான சண்டை!

சமீபத்தில் மனித உரிமைப் பாதுகாப்பு மையத்தை சார்ந்த வழக்கறிஞர் தோழர் ஒருவருக்கு திருமணம் நடைபெற்றது! ஏறக்குறைய 1000 பேர்களுக்கும் மேலாக கலந்துகொண்டார்கள். அதில் ஒரு நிகழ்வு!

தோழர்களின் குழந்தைகள் தங்கள் அருகே அமர்ந்திருந்த எல்லோருக்கும் 'ஜூஸ்' வாங்கி கொடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.அவர்களுக்கு அந்த வேலை கொடுக்கப்படவில்லை இருந்தாலும். பொறுப்பாக கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள்.

அதே போல திருமண நிகழ்ச்சி முடியும் வரை பொறுமை காத்த குழந்தைகள் முடிந்ததும் விளையாட்டிலும் சுறுசுறுப்பாக இருந்தார்கள்.

சாப்பிடும் பொழுது, மூத்த பெண் தோழர் ஒருவருக்கு 'குலோப்ஜமூன்' தட்டில் இல்லை. இதைக் கவனித்த 8 வயது குட்டித் தோழர், அருகில் இருந்த தனது சகவயது குட்டிப் பெண் தோழரின் தட்டில் இரண்டு குலோப்ஜாமுன்கள் இருந்ததைப் பார்த்தார். உடனே ஏதும் அனுமதி கேட்காமல், அதில் ஒன்றை எடுத்து தோழருடைய தட்டில் வைத்தார்.

உடனே அந்த குட்டித்தோழர் "தோழர்! இது சரியில்லை. என்னிடம் கேட்காமல் எடுத்துவிட்டீர்கள்" என கோபித்துக்கொண்டார். அதைப் பார்த்த மூத்த தோழருக்கு சங்கடமாகிவிட்டது. "எனக்கு வேண்டாம்மா! நீங்க எடுத்துங்கங்க!" என்றார்.

"தோழர்! நீங்க சாப்பிடுங்க தோழர்! உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொன்றையும் எடுத்துங்கங்க! பிரச்சனை அந்த தோழர் என்னிடம் கேட்காமல் எடுத்தது தான்!" என்றார்.

0 பின்னூட்டங்கள்: