> குருத்து: சேலை

October 4, 2012

சேலை

உடுத்துவதும்
பயன்படுத்துவதும்
எத்தனை சிரமமானது என்பதை
ஒரு மனநிலை சரியில்லாத பெண்
புரிய வைத்தாள்!

1 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

test