> குருத்து: மனிதவள மேம்பாட்டு அதிகாரிகள் - முதலாளிகளின் அடியாட்படை கிரிமினல்கள்!

May 30, 2011

மனிதவள மேம்பாட்டு அதிகாரிகள் - முதலாளிகளின் அடியாட்படை கிரிமினல்கள்!
குறிப்பு : தெளிவாக படிக்க, பிரசுரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

வணக்கம் தோழர்

முரண்பாடுகள் பற்றி... என்ற புத்தகத்தில் மாசேதுங் - எதையும் பருண்மையான முறையில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்கிறார். பருண்மை என்றால் என்ன?

நன்றி
பா.பூபதி