> குருத்து: வைகுண்டராஜனை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்! ‍ பொதுக்கூட்டம்!