> குருத்து: ஈழ இனப்படுகொலை - கருத்துப்படம்.

March 10, 2009

ஈழ இனப்படுகொலை - கருத்துப்படம்.குறிப்பு : தோழர் முகிலனின் இந்த கருத்துப்படத்தை விளக்குவதற்கென்று வார்த்தைகள் தேவையில்லை.

இலங்கை இனவெறி அரசு + இந்தியா ஆயுத சப்ளை = ஈழ இனப்படுகொலை

தூரிகையின் துயரப்பதிவுகளிலிருந்து


நன்றி : போராட்டம்

1 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

இதையும் பாருங்கள் !

ஜெயாவின் ‘மாமியாட்டம்’

http://vitudhalai.wordpress.com/2009/03/13/%e0%ae%9c%e0%af%86%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%8d/