> குருத்து: அணு மின்சாரத்தால் தமிழகம் இருளிலிருந்து மீளும்?

January 10, 2012

அணு மின்சாரத்தால் தமிழகம் இருளிலிருந்து மீளும்?


கூடங்குளத்திலுள்ள இரண்டு அணு உலைகளை இயக்க ஆரம்பித்தால், தமிழகம் இருளிலிருந்து மீண்டுவிடுமென அணு உலைஅதிகாரிகள் தொடர்ந்து பொய்ப்பிரச்சாரம் செய்துவருகின்றனர்.

இதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம்.

இரண்டு அணு உலைகளை இயக்க ஆரம்பித்தால், கிடைக்கும் மின்சாரத்தின் அளவு 2000 மெகாவாட் தான்.

சொல்வது 100% என்றால், எப்பொழுதும் அணு உலையில் கிடைப்பது 60% தான். அப்ப 1080 மெகாவாட்.

அணு உலை இருக்கும் மாநிலத்திற்கு மத்திய அரசு ஒதுக்கப்படுவது 30% தான். தொடர் போராட்டத்தினால், பெருந்தன்மையுடன் 50% தருவதாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப 540 மெகாவாட்.

இதில், மின்சாரத்தை கடத்துவதில் இழப்பு 25%.அதையும் கழித்தால் 405 மெகாவாட். இறுதியில், பயன்படுத்துவோருக்கு கிடைக்கும் வரை இழப்பு 20% ஆக தமிழகத்திற்கு கிடைப்பது 305 மெகாவாட் தான்.

தமிழகத்தின் பற்றாக்குறையோ 2500 லிருந்து 4000 மெகாவாட் என அரசு தரப்பு அறிக்கை சொல்கிறது. பிறகெப்படி, இருளிலிருந்து மீள்வது?

விரிவாக கட்டுரையை படிக்க : பூவுலகின் நண்பர்கள்

0 பின்னூட்டங்கள்: