> குருத்து: பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு முடிவு கட்டுவோம்! - பிரசுரம்