> குருத்து: மதுரவாயில் போலீசார் ஆட்டோ ஓட்டுநரை அடித்தே கொலை!

April 5, 2013

மதுரவாயில் போலீசார் ஆட்டோ ஓட்டுநரை அடித்தே கொலை!


1 பின்னூட்டங்கள்:

Bala subramanian said...



ஏன்னா கொடுமை கொலைகாரர்களா காவல் காரர்களா எங்கோ இறந்தவர்களுக்கு போராடும் மனித உரிமை அமைப்புகள் என்ன செய்துகொண்டு இருக்கின்றன